Tilaa

Kokeilupakettiin sisältyvät asiantuntijapalvelut

 • Lähtötilanteen kartoitus:
 • Kokeiluympäristön avaus sovitulle kohderyhmälle
 • Koulutus ja käyttöönoton tuki
 • Kokeilukäytön aikainen tuki
 • Kokeiluaikana kerätyn datan analysointi
 • Toimenpide-ehdotukset jatkoa varten

Asiakkaan osallistuminen

 • Lähtötilanteen kartoitus 1-2 h
 • Koulutus 2 h / ryhmä
 • Käyttöönotto
 • Kokeilukäyttö
  • Palvelukanavien hoitaminen
 • Optio: Asiakaspalvelun ulkoistaminen kokeilun ajaksi

Hinnoittelu kokeilun aikana ja kokeilun kesto

 • Kertakorvaus: 500 € (alv 0%)
 • Kesto: 0,5-2 kk, asiakkaan tarpeen mukaan
 • Ei edellytä sitoutumista palvelun käyttöön kokeilun jälkeen

Tilaa kokeilupaketti tästä »